การทดสอบความเป็นผู้นำ นทน. หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๖ 

 

    นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๖ ทดสอบความเป็นผู้นำ  ณ ห้องสนามทดสอบกำใจ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ก.ค.๖๓

 

 1  86 89

 

111

 

53

 

142

 

152

 

187

 

269

 

178

 

241

 

105