กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นทน. หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๖ 

 

    กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๖  ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ส.ค.๖๓

 

 091  136 123

 

005

 

127

 

129

 

014

 

023

 

022

 

024

 

057

 

112

 

120

 

116

 

052