พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๗ 

 

    พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๗  ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันอังคารที่  ๒๗ ต.ค.๖๓ โดยมี พลอากาศโท เสน่ห์  บัวชื่น 
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี

 

 Copy of DSC 4736  DSC 4721 DSC 4733
DSC 4734 DSC 4753 DSC 4747