พิธีปิดการอบรม หลักสูตรนายทหารประทวน เป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๑

 

    พิธีปิดการศึกอบรม หลักสูตรนายทหารประทวน เป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๑  ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๒ ต.ค.๖๓
โดยมี พลอากาศโท เสน่ห์  บัวชื่น  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี

 

 Untitled 1  DSC 4466 DSC 4464
DSC 4471 DSC 4477 DSC 4497