กิจกรรมรับธง หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๗ 

 

    กิจกรรมรับธง หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๗  ณ สนามกีฬาจันทรุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่  ๖ พ.ย.๖๓ โดยมี นาวาอากาศเอก พันธกานต์ โสภา
ผู้อำนวยการ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรม

 

 14  17 15

 

04

 

06

 

10

 

01

 

11

 

20