กิจกรรมการจัดดำเนินงานและการบริหารเวลา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๗ 

 

    กิจกรรมการจัดดำเนินงานและการบริหารเวลา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๗  ณ สนามกีฬาจันทรุเบกษา เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๓ พ.ย.๖๓ โดยมี นาวาอากาศเอก พันธกานต์ โสภา
ผู้อำนวยการ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรม

 

 05

 02

 

03

 

08

 

07

 

06