กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นทน. หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๗ 

 

    กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๗  ณ พื้นที่จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๑ พ.ย.๖๓

 

 IMG 3489  IMG 3495 IMG 3558

 

IMG 3559

 

IMG 3574

 

IMG 3778

 

IMG 3852

 

IMG 3856

 

IMG 4035

 

IMG 4080

 

IMG 4128

 

IMG 4157

 

IMG 4171

 

IMG 4200

 

IMG 4202

 

IMG 4210

 

IMG 4217

 

IMG 4238

 

IMG 4256

 

IMG 4259

 

IMG 4279

 

IMG 4287

 

IMG 4300

 

IMG 4515

 

IMG 4561

 

IMG 4564

 

IMG 4763

 

IMG 5048

 

IMG 5054

 

IMG 5154

 

IMG 5213

 

IMG 5288

 

IMG 5325