การทดสอบความเป็นผู้นำ นทน. หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๗ 

 

    นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๗ ทดสอบความเป็นผู้นำ  ณ ห้องสนามทดสอบกำใจ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธ.ค.๖๓

 

 pro 070  pro 086 pro 083

 

pro 123

 

pro 115

 

pro 120

 

pro 121

 

pro 015

 

pro 012

 

pro 041

 

pro 029

 

pro 132

 

pro 138

 

pro 127

 

pro 128

 

pro 59

 

pro 76

 

pro 77