การฝึกการเดินทางด้วยเท้า นทน. หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๗ 

 

    นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๗ ฝึกการเดินทางด้วย  ณ เขตพื้นที่ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธ.ค.๖๓

 

 2  48 103

 

70

 

42

 

76

 

79

 

53

 

91

 

90

 

104

 

113

 

127

 

63

 

65