พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๗ 

 

    พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๗  ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๙ ม.ค.๖๔ โดยมี พลอากาศตรี ศุภโชติ  ชัยวงษ์ 
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี

 

 close87 2

 close87 8

close87 5

 

close87 10

 

close87 6

 

close87 11

close87 14

 

close87 15

 

close87 16

 

close87 11

 

close87 31

 

close87 32