พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๒

 

    พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๒  ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๔ ก.พ.๖๔
โดยมี พลอากาศตรี กานต์ชนก  หันหาบุญ  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี

 

 DSC 9920  DSC 9932 DSC 9939

 

DSC 9941

 

DSC 9949

 

DSC 9948

 

DSC 9944

 

DSC 9965

 

DSC 9961