พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๘

 

    พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผุู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๘  ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันอังคารที่  ๒๓ ก.พ.๖๔
โดยมี พลอากาศโท เสน่ห์  บัวชื่น  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี

 

 openOTS88 1  openOTS88 2 openOTS88 3

 

openOTS88 7

 

openOTS88 8

 

openOTS88 5

 

openOTS88 6

 

openOTS88 9

 

openOTS88 4