พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๙

 

    พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผุู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๙  ณ ห้องประชุม กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันอังคารที่  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
โดยมี พลอากาศตรี กานต์ชนก  หันหาบุญ  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี

 

 2564 06 08 01  2564 06 08 02 2564 06 08 03