พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๙

 

    พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผุู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๙  ณ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
โดยมี พลอากาศตรี กานต์ชนก  หันหาบุญ  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี

 

 1 6  1 3 1 9