นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๐ ศึกษาดูงานระยะใกล้ 

 

   นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๐ ศึกษาดูงานระยะใกล้  ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

 LINE ALBUM นม.90 ดงานพพธภณฑ ทอ. ๒๑๑๑๒๔

 

1

 

2

 

 

3

 

 

 4

 

 

 5

 

6

 

 7

 

8