นายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๐ ยิงปืน สพ.ทอ. 

 

  นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๐ ยิงปืนพก สพ.ทอ. เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน และ วันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 

   1.1

 

 

   2.2 

   3.3 

   4.4 

 

   5.5

 

 

    6.6

 

   7.7 

   8.8

 

   9.9