นายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๐ เดินทางไกล 

 

  นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๐ เดินทางไกล ณ พื้นที่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

 

   2

 

 

  ปก

  6.6

   4.4   

 

   5.5

 

 

  ใหม  

 

   7.7

  8.8 

 

   9.9