นายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๐  กระโดดหอ ๓๔ ฟุต และการลงทางดิ่ง 

 

  นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๐ กระโดดหอ ๓๔ ฟุต และการลงทางดิ่ง เมื่อวันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

 

   2

 

 

   ปก 

   3 

   4 

 

   6

 

 

    7

 

   9 

   10

 

   11