พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๐ 

 

  พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๐ โดยมี พลอากาศโท กานต์ชนก หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน  เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

 

   5

 

 

   6 

   8 

   4 

 

   2

 

 

    2

 

   ปก 

   9

 

   1