พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๓ 

 

  พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๓ โดยมี พลอากาศตรี วชิรศักดิ์  พูสิทธิ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน  เมื่อวันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 

   1

 

 

   2 

   3 

   4 

 

   5

 

 

    6

 

   7 

   8

 

   9