นายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๑  ฝึกเดินทางด้วยเท้า

 

  นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๑ ฝึกการเดินทางด้วยทางด้วยเท้า ณ พื้นที่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

   1

 

 

  2

  3

   4   

 

   5

 

 

  6  

 

   7

  8 

 

   9