พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๑

 

  พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๑ โดยมี พลอากาศโท กานต์ชนก  หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 

   1

 

 

   2 

   3 

   4 

 

   5

 

 

    6

 

   7 

   8

 

   9