พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๔

 

  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๔ โดยมีพลอากาศโท กานต์ชนก  หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน  เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 

   2

 

 

   1 

   3 

   4 

 

   5

 

 

    8

 

   7 

   6

 

   9