พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๒

 

  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๒ โดยมีพลอากาศโท กานต์ชนก  หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน  เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 

   1

 

 

   2 

   3 

   4 

 

   5

 

 

    6

 

   7 

   8

 

   9