พิธีรับธง หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๓

 

  พิธีรับธง หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๓ โดยมี นาวาอากาศเอก พิภพ ตะเภาพงษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน  เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 

        

   11

 

 

   5 

   12 

 

   6 

 

   14

 

 

    10

 

             

   13 

   7

 

   1