นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๓  ทดสอบความเป็นผู้นำ 

       นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๓ ทดสอบความเป็นผู้นำ เมื่อพฤหัสบดีที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ เพื่อฝึกความเป็นผู้นำ การคิด การตัดสินใจในสถาการณ์ปัญหาเฉพาะหน้า 

 

         

   projectX2

 

 

   projectX3 

   projectX4 

 

   projectX5 

 

   projectX6

 

 

    projectX7

 

 

   projectX8 

   projectX9

 

   projectX1