นายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๓  ยิงปืน สพ.ทอ. 

 

   นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๓ ยิงปืนพก สพ.ทอ. เมื่อวันที่ ๖ - ๗ ธ.ค.๖๕ ณ สนามยิงปืน กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เพื่อฝึกทักษะ และก่อให้เกิดความชำนาญการใช้อาวุธประจำกาย

 

 

   shoot07

 

 

   shoot08 

   shoot09 

  shoot11 shoot05 shoot02
         

   shoot06 

   shoot13

 

   shoot04