นายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๓  ฝึกเดินทางด้วยเท้า

 

     นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๓ ฝึกการเดินทางด้วยเท้า ณ พื้นที่ จังหวัดปทุมธานีเมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อฝึกจำลองการเคลื่อนย้ายกำลัง และเตรียมความพร้อมในการฝึกภาคสนาม

 

          

   walk03

 

 

  walk01

  walk04

 

   walk05   

 

   walk06

 

 

  walk07