นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๓ ฝึกภาคสนาม

     นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๓ ฝึกภาคสนาม ณ พื้นที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อฝึกการแก้ปัญหาสถานการณ์จำลองในภาคพื้น

             

 

         

 camp13     camp12   

 

camp04

 

 

 

           

                                    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

camp14  

camp05

  camp29                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

camp02   camp11   camp09   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

camp07   camp08

 

 

 

camp30