ผู้บังคับบัญชาหน่วย            

                       

        NewDSC 4348 pp pp

                             

        นาวาอากาศเอก  ธันยวัต  ชูส่งแสง

     ผู้อำนวยการ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด